Svåra stormar i Sverige under 1900-talet*

* baserat på uppgifter från "Väder och oväder i Sverige under 1900-talet" av Raoul Iseborg. Som svår storm räknas tillfällen då byvinden överstigit 33 m/s eller omnämnts som orkan eller orkanbyar. Efter 1996 har uppgifter hämtats från "Väder och Vatten" (SMHI). Statistiken får tas med en stor nypa salt vad gäller eventuella trender eftersom det på sistone tillkommit många stationer i t.ex. fjällområdet som uppmätt mycket kraftiga vindar betingade av den lokala topografin. I början av seklet var tillgången på pålitliga observationer mycket begränsad.

Diagramobjekt Antal svåra stormar i Sverige under 1900-talet

Diagramobjekt Antal svåra stormar i olika områden under 1900-talet

Diagramobjekt Fördelningen under året av svåra stormar i Sverige under 1900-talet

Diagramobjekt Vindriktning vid de svåraste stormarna i Sverige

Diagramobjekt De svåra stormarnas fördelning under året i olika områden


Uppdaterad 2000-04-09
Av Peo