Svåra stormar i Sverige sedan 1900 *

År Datum   Kommentar
1902 25-dec 26-dec Väst 40 m/s längs västkusten med stormflod 2-3 m (julstormen)
1904 07-maj 08-maj Orkanlik snöstorm i södra Sverige
1915 14-maj 15-maj Orkanartad snöstorm i Götaland och östra Svealand. Utlängan 36 m/s
1916 15-okt   Orkan på västkusten, Smögen västsydväst 38 m/s
1917 14-feb   Sareksorkanen, troligen väst 50 m/s
1919 18-nov   Sydlig orkan längs västkusten
1919 24-nov   Västlig orkan längs sydkusten
1920 18-jan   Storm med lokalt orkan i hela landet
1920 29-jan   Orkan på västkusten, SSO 33 m/s
1920 20-apr   Ostlig orkan på västkusten
1921 22-jan   Orkan vid väst- och sydkusten i tre dagar
1921 23-jan   Orkan vid väst- och sydkusten i tre dagar, Smögen nordnordväst 38 m/s
1921 24-jan   Orkan vid väst- och sydkusten i tre dagar
1921 23-okt   Orkan på västkusten
1921 01-nov 02-nov Orkan vid väst- och sydkusten och snöfall. Smögen 39 m/s
1921 17-dec 18-dec Västlig orkan på västkusten och orkanbyar över land
1921 20-dec   Västlig orkan på västkusten
1921 31-dec   Nordlig orkan på västkusten
1922 14-sep   Orkan vid Utlängan (Blekinge)
1922 02-nov 03-nov Orkan på västkusten, Smögen syd 40 m/s
1922 24-nov   Orkanbyar på västkusten och över Östersjön
1922 27-dec   Västlig storm med orkanbyar på västkusten
1923 22-jan   orkan drabbade södra Götaland
1923 24-jan   orkan drabbade södra Götaland
1923 26-jan   orkan drabbade södra Götaland
1923 28-jan   orkan drabbade södra Götaland
1923 30-aug 31-aug Orkanbyar i Blekinge
1923 09-okt 10-11 okt Orkan vid sydkusten, stormflod på västkusten
1924 09-jan   Orkan i Stockholms skärgård
1925 01-jan   Orkan vid västkusten
1925 03-jan   Orkan vid sydkusten
1928 09-feb   Västlig orkan längs Svealandskusten. Landsort väst 38 m/s
1929 16-jan   Nordostlig orkan vid västkusten
1929 07-jul   Svår storm vid ostkusten (5b)
1929 15-okt   Orkanbyar längs östersjökusten
1929 12-nov   Lokalt orkan längs hela svenska kusten
1931 09-jul   Sydlig orkan vid Ölands södra udde (Östersjöorkanen)
1931 15-dec   Nordlig orkan vid svealandskusten
1932 01-feb   Nordlig orkan vid svealandskusten
1933 11-okt 12-okt Västlig orkan vid västkusten, orkan byar norra Götaland och Svealand.
1934 08-feb   Ostlig orkan vid svealandskusten
1934 01-nov   Sydvästlig orkan vid norrlandskusten
1935 28-jul 29-jul Sommarstorm på Östersjön
1935 26-sep   Nordostlig orkan på norra Östersjön
1936 04-okt 05-okt Nordostlig orkan vid norrlands- och svealandskusten, Holmögadd 37 m/s
1936 05-dec   Sydlig orkan vid norrlandskusten.
1936 15-dec   Sydvästlig orkan vid norrlandskusten
1937 13-sep   Svår storm i Mellansverige
1938 06-mar   Nordvästlig orkan vid norrlandskusten.
1938 24-nov   Sydvästlig orkan vid götalandskusten
1939 26-nov   Sydlig storm, orkanbyar vid sydsveriges kuster. 1m stormflod (Bohuslän)
1941 27-dec   Nordostlig orkan vid västkusten
1942 29-aug   Orkan vid norrlandskusten, Stora Fjäderägg, Umeå väst 33 m/s
1942 16-okt   Västlig orkan vid västkusten
1942 28-nov   Nordlig orkan vid svealandskusten (stormflod 125 cm)
1942 08-dec   Västlig orkan vid västkusten
1943 01-mar 02-mar Lokal orkan vid norrlandskusten.
1945 01-mar 02-mar Nordlig orkan vid svealandskusten.
1947 26-apr   Västlig orkan vid västkusten
1948 10-mar   Västlig orkan vid västkusten
1948 18-sep   Västlig orkan vid västkusten och södra Östersjön
1948 22-okt   Västnordvästlig orkan vid västkusten (stormflod 130cm)
1948 09-nov   Sydvästlig orkan vid västkusten
1948 31-dec   Sydvästlig orkan vid västkusten
1949 15-jan   Nordvästlig orkan på västkusten
1949 30-sep   Västlig orkan vid Norrlandskusten, Bjuröklubb 35 m/s
1949 24-okt   Orkanbyar vid sydkusten
1951 01-dec   Västliga orkanbyar, Morups tånge. Stormflod ca 1m
1953 21-feb   Orkan på västkusten, stormflod 175 cm, ett av de värsta
1954 03-jan   N-NO 36 m/s Agö och Harstena, 34 m/s vid Örskär
1954 12-nov   Västsydväst 33 m/s vid Hållö, västkusten
1962 20-feb   Nordlig orkan vid Norrlandskusten (16-17 Hamburgorkanen)
1964 13-dec 14-dec Västlig orkan vid Svealandskusten
1965 05-jan   Nordnordvästlig orkan längs norrlandskusten
1967 17-okt   Västlig orkan, Ölands S G 40m/s, Hanö 38 m/s. (värst sedan julstormen)
1968 10-11 jan   Nordostlig orkan på södra Östersjön, snökaos i sydsverige 51 mm på Öland
1969 09-mar   Västlig orkan i södra Sverige
1969 22-sep   Västlig orkan längs västkusten (värst under 1900 i västsverige)
1969 01-nov   Allahelgona-stormen. Vindbyar på 35 m/s i Stockholm
1971 08-dec   Nordlig orkan vid norrlandskusten, Grundkallen 34 m/s
1973 01-jan   Orkan i norra Norrland med stor förödelse i skog
1973 19-nov 20-nov Nordvästlig orkan längs Götalands och Svealands kuster
1973 23-nov   Ölands norra udde hade orkan
1975 04-jan 5-6 jan Västlig orkan längs väst- och sydkusten
1975 29-maj   Nordostlig orkan på södra Östersjön
1975 24-jun   Nordlig storm med orkanbyar på Östersjön
1975 06-dec   Orkan på Östersjön
1975 08-dec   Orkan på Östersjön
1975 23-dec   Orkan på Östersjön
1976 05-jan   Trettondagsstormen, Vinga syd 39 m/s, Harstena syd 35 m/s
1976 17-apr   Nordvästlig orkan i fjällen med snökaos
1978 11-sep   Västlig orkan längs väst- och sydkusten
1978 30-dec 31-dec Snöstorm med NO 36 m/s vid Hanö
1980 18-apr 19-apr Orkanartad storm i sydsverige
1981 08-feb   Orkanbyar i Göteborg, väst 40 m/s. Svåra stormskador
1981 14-apr   Orkan på kalfjället och upplandskusten. Söderarm NV 34 m/s
1981 12-jun   Sommarstorm, ONO 28 m/s vid Örskär, 10-30 cm snö i Dalsland
1981 21-nov   Orkan vid Götalands och Svealands kuster
1981 24-nov   Orkan i sydsverige, Kullen väst 37 m/s,Hanö sydväst 34 m/s
1983 18-jan   SV orkan i sydsverige, Sturup vindbyar på 40 m/s, Hanö väst 33 m/s
1983 18-okt 19-okt Orkanbyar på västkusten, stormflod 115 cm i Göteborg
1983 23-okt 24-okt Nordvästlig storm med orkanbyar i norra Norrland, stora skogsskador
1983 30-dec   Västnordvästlig orkan på Svealandskusten, stora stormskador
1984 13-jan   ”Tjugondedagsstormen”, sydvästlig orkan vid Kullen, Vinga, Landsort
1985 23-jul   ”Ölandsstormen” Ölands norra udde 28 m/s
1985 25-okt   ”Norbottensorkanen” , Kiruna NV 34 m/s i byarna och Ö-vik 32 m/s
1985 06-nov   Västlig orkan längs västkusten, Vinga 34 m/s
1986 20-jan   Nordnordvästlig orkan vid sydkusten
1987 13-sep   Nordvästlig storm med orkanbyar vid upplandskusten
1988 28-nov   Orkanbyar i Skåne, Sturup 33 m/s
1988 30-dec   Svår storm i Svealand, Landsort NV 31 m/s, trädfällning. I Älvdalen byar på 35 m/s
1989 02-dec   Orkan i norra Norrland, Kiruna vindbyar på 39 m/s
1990 26-jan   Västlig orkan vid Kullen 37 m/s
1990 26-feb 27-feb Västlig orkan vid Kullen 38 m/s
1991 09-jan   Västlig orkan längs västkusten
1991 29-dec   Tarfalaorkanen, 69 m/s, elavbrott etc
1992 15-jan 16-jan Nordlig storm med orkanbyar i Norrland och Svealand
1992 27-jul 28-jul Sommarstorm längs upplandskusten, Singö 122 mm
1992 20-dec   Orkan vid Tarfala, 81 m/s (högst uppmätta vind i Sverige)
1992 26-dec   Orkanbyar i norra Norrland med svåra skador
1993 14-jan   Orkanvindar över södra Östersjön, Jan Heveliuskatastrofen
1993 01-feb   Orkan vid Tarfala, 76 m/s , saltstorm stoppade malmbanan
1994 28-sep   Storm på norra Östersjön, Estoniakatastrofen
1995 17-nov   Svår snöstorm i Götaland, Kullen 27 m/s, Vinga 26 m/s
1996 29-feb   Orkan i mellersta fjällen, Åreskutan 41 m/s
1996 12-okt   Orkanbyar i fjällen, Stekenjokk 31 m/s, Tarfala vindbyar på 53 m/s
1997 14-jan   Sydvästlig orkan i norra fjällen, Tarfala vindbyar på 69 m/s
1997 21-jan   Orkan i mellersta fjällen, Stekenjokk 43 m/s
1997 30-jan 31-jan Orkanbyar i fjällen, Vietas NV 32 m/s, Bjuröklubb 26 m/s
1997 06-feb 07-feb Orkanbyar vid Sylarna 34 m/s
1997 08-mar   Västliga orkanbyar i norra fjällen, Tarfala vindbyar på 57 m/s
1997 11-apr 12-apr Nord 32 m/s vid Örskär, stormbyar över land
1997 14-apr   Hagelbyar och orkanvindar i Dalarna, i Älvdalen 42 m/s i byarna
1997 17-dec   Orkanvindar över norra Norrland, Nikkaluokta 40 m/s i byarna
1998 30-jan   Nordliga orkanbyar vid Upplandskusten. Örskär 30 m/s, byar på 35 m/s
1998 27-feb   Orkanbyar på västkusten, Måseskär 35 m/s
1998 28-okt   Kortvarigt nv-liga orkanbyar längs sydkusten bakom litet intensivt L
1998 01-dec   Orkanbyar i fjällen, 41 m/s
1999 04-feb   Storm (möjl orkanbyar) längs västkusten. Stormbyar över land. Arlanda vindby på 30 m/s vid KF-pass med åska
1999 29-nov   Orkanbyar på västkusten och Svealandskusten (Måseskär 37 m/s, SA 27 m/s, Landsort 37 m/s (medel 27m/s)
1999 03-dec 04-dec "Carola-stormen".Orkan/orkanbyar längs sydkusten 33 m/s i medelvind på Hanö (byar 42 m/s). I Danmark upp mot 50 m/s (Värsta på 1900-talet). Svåra strömavbrott, all trafik inställd i södra Sverige.
2000 29-jan -31jan Mycket djupt L (946,2 hPa i Krångede, rekord för januari) gav Storm i södra Sverige. Lotsarna i  Kungshamn angav 37 m/s i byarna. I norr snöstorm med upp till 32 m/s i byarna i Abisko natten mot 1 februari.
2000 19mar 20mar Orkan i Lapplandsfjällen. Stekenjokk 37 m/s med byar på 45. Extremt milt med 18,6 i Oskarshamn.
2001 31 okt 1nov Intensivt L på bana över södra Svealand gav storm på västkusten och natten mot 1 nov Orkanbyar vid Upplandskusten. Söderarm 30 m/s med byar på 37. 15 000 utan ström. Öresundsbron 28 m/s.
2001 15 nov   Intensivt L med fall 18 hpa på 3h rörde sig österut över norra Sverige. På baksidan Orkanbyar på 38 m/s vid Idre fjäll och Bjuröklubb. Stora skogsskador i södra Norrland, norra Svealand. 100 000 utan ström.
2001 29 nov   Djupt L på Norska havet gav Orkanbyar i södra, mellersta fjällen. Sylarna 43 m/s i byarna. Många fjällvägar ofarbara.
2001 12 dec 13 dec Intensivt L norr om Skandinavien orsakade Orkanbyar i norr. 67 m/s i byarna vid Tarfala. Gav milt väder med +8,8 i Nikkaluokta den 15:e
2002 28jan 29 jan Djupt L (970 hPa) på bana från Skottland till Åland gav Orkanbyar längs syd- och västkusten. Hanö 30 m/s med byar på 42. Söderam byar på 29 m/s. Värsta trädfällningen i Kronoberg på 30 år pga väta och ingen tjäle. 100 000 utan ström.7 döda i Storbritanninen pga stormen.
2005 8 jan 9 jan Djupt L (960 hPa) bana från Sydnorge till Bottenhavet gav storm eller orkanbyar över hela Götaland och södra Svealand. Hanö 33 m/s med byar på 42. Orkanbyar på 33 m/s i bl.a. Växjö. På Öresundsbron vindby på 44 m/s på högbrodelen. Skademässigt värsta stormen sedan 1969. Värsta trädfällningen på 100 år pga våta marker och brist på tjäle. 400 000 hushåll utan ström. Tåg, flyg och båttrafik inställd, vägar avstängda. 7 dödsoffer i Sverige och 5 i Danmark.
* Källa: Väder och oväder under 1900-talet (R Iseborg) fram till 1996. Därefter Väder och Vatten (SMHI). De fall har tagits med där vindbyar på minst orkan (33 m/s) har uppmätts eller omnämnts "orkanbyar". Ett stort antal fall med mycket kraftiga vindar i fjällområdet (främst Tarfala) har ägt rum på senare år efter att automatstationer har placerats ut, vilket kan ge en missvisande bild av att stormarna i fjällen ökat under senare år.
Uppdaterad 2005-01-09
Av Peo