Period
Januari 1-6
Februari 7-12
Mars 13-18
April 19-24
Maj 25-30 Att notera:
Juni 31-36
Juli 37-42 Sett på hela året har perioden 1991-2005 varit 0,9 gr varmare i Stockholm jämfört med normalperioden 1961-1990.
Augusti 43-48 Högst positiv avvikelse har period 2 (6-10 januari) som har varit hela 4 gr varmare än motsvarande period 1961-1990.
September 49-54 Midsommar (period35) har typiskt nog den största negativa avvikelsen under sommaren med 1,4 gr lägre temperatur än normalperioden.
Oktober 55-61 Julhelgen (period 72) har största negativa avvikelsen under året med 1,6 gr lägre temperatur än normalperioden.
November 62-67
December 68-73